vlčí mákČerven mokrý a studený – bývají žně vždy zkaženy. Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko. V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Červen-li více suchý než mokrý panuje, dobrým vínem naše sudy naplňuje. Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. Ze suchého června rádi nebýváme, za vlhkého – vína, chleba nemíváme.
Červen studený – sedlák krčí rameny.
Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení. Hřímá-li v červnu, zvede se obilí. Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Chladný květen, červen vlažný – je pro sýpky, sudy blažný. V červnu blýská-li se, hřímá, sedlák spokojeně dřímá. Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začnem kositi.
Jaký červen, takový i prosinec. Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. Stálý červen – prosinec dokonalý.
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
Když kvete chrpa, za čtyři neděle chop se srpa.

kopretina1. června

O svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu.
Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok.

3. června

Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu.

5. června

Svatý Bonifác Norbert a Robert jsou malí ledoví muži.

6. června

O svatém Norbertu chladno jde už k čertu.
O svatém Mamertu zima je po čmertu.

8. června

Jasný den na Medarda tiší rolníkovo naříkání.
Když na Medarda prší, voda břehy vrší. Když na Medarda prší, nebudou toho roku houby růst. Když prší na Medarda, namokne každá brázda. Pláče-li Medard i ječmen zapláče. Když Medard se rozvodní, pršívá šest týdní. Medardova kápě, čtyřicet dní kape. Prší-li na svatého Medarda, prší ještě čtyřicet dní po sobě a zkazí se sena.
Medardovy mrazy vinné révy nepokazí.
Po Medardovi ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici víc neuškodí.
Tak jak na svatého Medarda bouří, tak se celý měsíc po tom bouřky souží.

11. června

Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše. O svatém Barnabáši bouřky často straší. Plačtivý Barnabáš – úroda na vinicích.
Svatý Barnabáš na trávu nezapomíná, nejdelší den i trávu mívá.

12. června

Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.

13. června

Na svatého Antonína broušení kos započíná.

15. června

Déšť na Víta – špatná budou žita.
jahodyNa svatého Víta na jedné straně se tmí a na druhé svítá.
Kdo seje na Víta, škoda žita.
Pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita.
Prší-li na svatého Víta, bývá špatná sklizeň žita. Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen.
Svatý Vít dává trávě pít.
Svatý Vít kořen štíp, svatý Prokop, ten ho dokop.

19. června

Prší-li na svatého Gervase a Protaze, po čtyřicet dní se deštivé počasí ukáže.
Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází.
Na Gervase a Protaze posečeš seno nejsnáze, suché-li domů odvézt chceš, do Jana si pospěš.

21. června

Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se.

23. června

Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

24. června

Čím dříve před svatým Janem hřiby rostou, tím dříve před Vánocemi sněží. Radši čerta než hřib před svatým Janem viděti, to se stele k hladu.
Do Jana Křtitele nechval ječmene.
Déšť na svatého Jana Křtitele, nenasbíráš ořechů do věrtele. Prší-li na Jana Křtitele, pršívá tři dni celé, je-li bez deště, bude pěkně ještě. Prší-li na svatého Jana, bude za čtyři dni pršeti pořád a ořechy se nehrubě obrodí. Svatý Jan dešťů je přítel.
Jaké počasí o Janu bývá, takové i Michal mívá.
Na svatého Jána má být louka shrabaná.
Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok.
Před svatým Janem modli se o déšť, po něm přijde bez říkání.
Panuje-li okolo svatého Jana jižní neb jihozápadní vítr, dlužno denně čekati déšť, neboť ten čas jsou pléště v horkém pásmu.

26. června

Svatý Jan Burian mlátí bez cepů. (krupobití)
horko

27. června

Pro déšť na den Ladislava, dlouhým mokrem bolí hlava. Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.
Často povětrnost Sedmi bratří na budoucích sedm týdnů patří.
Neprší-li na sedm bratří, pak jsou suché žně.

29. června

Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel.
Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.
Na Petra Pavla den jasný a čistý, rok úrodný a jistý.
Na Petra a Pavla zlomí se žitu kořínek a ono zraje dnem i nocí.
O Petru-li prší, po třicet dní déšť se vrší. Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší, urodí se hodně hub.
Petr rozsévá houby, Pavel myši, když prší.
Petr a Pavel chodí s nůší, kořínky a houby suší.

 

Zkontrolovat počasí

Další příspěvky z této kategorie