Jestli února měsíce jest teplo, nepohrdej hned pící, která ti zůstává, neb s námi ráda zima po Veliké noci zahrává. Co si únor zazelená – březen si hájí; co si duben zazelená – květen mu to spálí. Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci. Když záhy taje, dlouho neroztaje. Když v únoru mušky lítajú, to v marcu robky v ruce chuchajú. V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá. Když skřivánek v únoru zpívá, brzy se pod nosem slívá. Skřivánek-li v únoru zpívat počne, v dubnu jistě umlkne. Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům s ušima. Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna. Teplý únor, studené jaro, teplé léto.

Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen. Když v únoru mráz a ostro drží, to dlouho již nepodrží.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele. Suchý a chladný únor, horký srpen.

Únorová voda – pro pole škoda. Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí. Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.

Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí. Když půlnoční větrové v tomto měsíci silné jsou, bývá dobrá čáka úrody na ovoce; pakli ale ne, tak přicházejí v měsíci dubnu, máji a škodí vínu a stromům. Nechce-li severák v únoru výti, v dubnu se to přece jen musí státi. V únoru prudký severníček – hojné úrody bývá poslíček. V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.

Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto

V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med. Sněhový únor, sílí úhor. Únor bílý – pole sílí.

Zjistit jaké bylo počasí

2. února
Hromnice-li jasné a čisté, potrvá déle zima jistě. Pakliže sněží nebo hřímá, jaro jistě v blízku dlívá.
Hromnice – půl krajíc, půl píce a bůhví, co ještě více.
Hromnice jasné a čisté, potrvá déle zima jistě.
Chumelice na Hromnice končí zimu tuhou; jestli pak jasný den, očekávej druhou.
Jestli slunce svítí na den Hromnic, sníh bude ještě větší než prve.
Jak dlouho skřivan před Hromnicemi vrzá, tak dlouho po nich zmrzá.
Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro.
Je-li na Hromnice světlý den, bude konopě i len.
Jestli na Hromnice mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Jak dlouho skřivánek před Hromnicemi zpívá, tak dlouho po nich bude mlčet.
Když na Hromnice svítí, budou dlouhé niti.
Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče.
Když o Hromnicích sněží, jaro není daleko.
Když o Hromnicích svítí slunce, bude prý úrodný rok.
Kdyby o Hromnicích napadlo jen tolik sněhu co je na černé krávě znát, bude úrodný rok.
Když o Hromnicích svítí slunce, bude prý úrodný rok. Potřebuje svítit jan tak dlouho, nežli bys se čtyřmi páry koňů otočil.
Leze-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyři neděle zpátky zas pílí.
Metelice na Hromnice cesty umetá a píci podmetá.
Na Hromnice – sněženice, medvěd otevírá boudu; není-li vánice, zavírá ji.
Na Hromnice kalužky – budou jabka i hrušky.
Na Hromnice – půl zimnice – půl píce.
Na Hromnice zimy polovice.
Na Hromnice zima s létem potkala se.
Na Hromnice vezmi dvě kabanice.
Na Hromnice – skřivánek přes hranice.
Na Hromnice jasná noc – bude ještě mrazů moc.
Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.
Na Hromnice má sedlák raději vlka ve chlévě i ženu na marách než slunce.
Na Hromnice – chumelice, netrvá pak zima více.
Na Hromnice husa po vodě – na velikonoce po ledě.
Na Hromnice kopalinky – uschovávejte obědinky.
Na Hromnice o hodinu více.
O Hromnicích anebo okolo Hromnic jistá zima bývá; odkuž mnozí chtějí, že jest toho času polovice zimy.
O Hromnicích zamračeno – sedlákovi spomoženo.
O Hromnicích déšť – na jaře sníh; o Hromnicích sníh – na jaře déšť.

O hromnicích teplo – medvěd staví boudu; o Hromnicích mrzne – medvěd bourá boudu.
Pakli o Hromnicích jasno bývá, jistě potom zima dodržívá; jestli ale bouřlivo a sněžení, jistě že jaro daleko není.
Pakli sněží nebo hřímá, jaro jistě v blízku dlívá.
Panenka Maria hromničná čistá – úroda jistá.
Potřebuje svítit jen tak dlouho, nežli bys se čtyřmi páry koňů otočil.
Přejdou Hromnice – konec sanice.
Pošmourný Hromnice – sedlákům milý velice.
Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.
Svítí-li o Hromnicích celý den, tahej, sedláče, slámu z hnoje ven!
Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost žita i pšenice.
Tmavé Hromnice – sedláka radost; jasno-li ale, sněží ještě dost.
Zelené Hromnice – bílé velikonoce.

3. února
Na svatého Blažeje teče-li voda kolejí jen tolik, co by vozka střapec od biče smočil, čekají dlouhý len.
Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje.
Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje.
Na svatého Blažeje pije skřivan z koleje.
Prší-li na svatého Blažeje tak, že teče voda kolejem povede se len.
Je-li pěkné počasí na svatého Blažeje, zvedou se brambory.

4. února
Svatá Veronika seká ledy z rybníka.
O svaté Veronice bývá ještě sanice.
Foto – Rostislav Ždárský5. února
Svatá Agáta bývá na sníh bohatá
Svatá Agáta na ranní mlhy bývá bohatá.

6. února
Dorothea v rychlém běhu přinášívá nejvíc sněhu.
Když na Dorotu svítí slunce, ponesou hodně slepice.
Na svatou Dorotu odmeť sníh od plotu.
Na svatou Dorotu rádo teče do botu.
O svaté Dorotě uschne košile na plotě.
Po Dorotě uschne košile na plotě.
Svatá Dorota – sněhu forota.
Svatá Dorota také na sníh bohatá.
Svatá Dorota stromy sněhem ometá.

7. února
Svatý Radko – na poli hladko.


9. února
Svatá Apolena bývá v mlze zahalena.

10. února
O svaté Scholastice navleč si rukavice.

13. února
O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše moří.

14. února
Na svatého Valentýna zima sílit počíná.
Svatý Valentýnek – jara tatínek.
Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.
Na svatého Valentina nemá hospodyně nasazovat husy na vejce; nebudou prý dobrá housata.

16. února
O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.
Když slunce na svatou Juliánu stromy osvítí, bude mnoho jablek.

18. února
O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.

22. února
Je-li na Stolici svatého Petra zima, ještě dlouho potrvá.
Je-li na svatého Petra nastolení mráz, bude mrznout ještě 14 dní.
Jak tlustý a hrubý mráz bude za noce před Stolováním svatého Petra, takový bude za 40 dní pořád.
O svatém Petru nastolení je-li mráz, po 40 dní mu konec není.
Když mrzne na Petra nastolení, mrznout bude 40 dní bez prodlení.
Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý Petr ji ucezuje.
Svatý Petr za stolem nenechává na holém, a teprve v okovech (1. srpna) posílá sedlákům výsluhy

23. února
Na svatého Polykarpa, sněhu plná škarpa.

24. února
Jaký mráz bude večer a v noci na svatého Matěje, takový bude za 40 dní napořád.
Je-li na svatého Matěje mráz malý, je jich po něm 40 malých; je-li velký, jest 40 velkých, není-li mráz žádný, je jich po něm bezpočtu.
Matěja – k vesnu náděja.
Na svatého Matěje rampouchy – ourodný rok na mouchy.
Najde-li Matěj led, seká he hned; nenajde-li led, dělá ho hned.
Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina.
Na svatého Matěje, každá myší díra se zavěje.
Na svatého Matěje do závěje naleje.
Na svatého Matěje pije skřivan z koleje.
Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, slunce pozře závěje, nad polem si skřivan zapěje.
Prší-li na svatého Matěje, bude se brzy síti.
Svatý Matěj přidá polínko, svatý Josef dvě a Panna Maria celou náruč.
Svatý Matěj šel sekat ledy, stavil se v hospodě, Svatý Josef šel za ním a zůstal tam, Panna Maria je vyhnala oba.
Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí.
Svatý Matěj ledy boří a Josef je dělá. (a naopak)
Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich, nadělá je.
Svatý Matěj láme vždy led, není-li ho, zmrzne hned.
Svatý Matěj boří mosty, nebo staví.

27. února
Je-li mráz na svatého Gabriela, bývají žně veselé.

28. února
Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda.

Zkontrolovat počasí