Jaké jsou hlavní povahové rysy této osoby?

Ráda se projevuje jako velmi dominantní a autoritativní osoba, která ví, co chce a stojí si za svým názorem. Je tvrdohlavá, neústupná, a někdy má sklony k nadřazenému chování. Nekriticky se staví do pozice – Já to přece vím nejlépe!
Tak jak se projevuje navenek, tak se tato osoba i cítí. Její hluboká důvěra v sebe sama ji dovoluje vyjadřovat bez zábran svou pravou osobnost.
Má novátorské schopnosti, tvořivého ducha a má dar tyto myšlenky i realizovat a posoudit všechna rizika s tím spojená. Díky velkému kouzlu osobnosti přitahujete lidi, na které působí důvěryhodně a umí na ně i pozitivně působit.
Proto nemá zapotřebí se nad druhé povyšovat ani ponižovat ani sebe ani ostatní.
Neumí upřímně projevovat lásku, soucit ani empatii. Díky své necitlivé povaze, nedostatku ohleduplnosti k pocitům druhých, ale také díky své strohosti, přehnané tvrdosti a absence emocí může způsobovat různé konflikty. Někdy mohou mít její rozhodnutí velmi negativní důsledky nejen pro ni, ale i pro lidi okolo.