Jak bude probíhat tazatelovo manželství, když spolu zůstanou

„Kam vítr, tam plášť“ Slova plynou, ale skutek utek, protože mluvka umí popřít i vlastní myšlenky. Bude to něco jako válečná výprava, s nejasnou polohou bojiště, což může vést k neurózám a následnou snahu „užívat si života“. Půjde o mnoho po sobě jdoucích konfliktů, které budou vznikat díky velké neupřímnosti. Půtky a vulgární spory nebudou působit jako očistná bouře a způsobené rány se budou hojit velmi dlouho. Vzájemné neporozumění přejde až do studené války.
Situace bude bezvýchodná, plná nesplněného očekávání. V dané chvíli však řešení ani existovat nebude. Snaha přehlížet problémy – pštrosí taktika. Co nevidím, neexistuje, proto půjde o období bez pozitivních změn. Přesto se situace trochu uklidní, ale pro změnu hrozí nebezpečí, že si budete dělat velké starosti s penězi, protože se budete snažit vyrovnat se životnímu stylu druhých. Přes všechny potíže, se stále budete snažit o udržení vztahu