paprikyPapriky (Capsicum)

Papriky milují postřik ze slupek z česneku a mají rády jako společníka česnek.