Když ti žena řekne:

„Víš co?! Dělej si co chceš!!!“

Nikdy ji neposlechni! Chceš-li to přestát ve zdraví, nedýchej, nemrkej a hraj mrtvého.