Vysoušení vlhkých zdí

2024-03-24T22:34:38+01:00Dílna|

V místech záplav nebo mokřin je potřeba vynaložit velké úsilí na průběžné vysoušení zdí domů. Takto vynaložené náklady a úsilí se mohlo věnovat na jiných místech, kterých je u starších