Azbest – jeho ošetření a odstranění

2024-03-24T22:36:15+01:00Dílna|

 O nebezpečí spojeném s azbestem v dnešních dnech již nikdo nepochybuje a souvislosti mezi vdechováním ovzduší, které obsahuje azbestová vlákna a nemocemi jako je mesotelioma, azbestóza a některé druhy rakoviny