Adventní čas

2022-11-28T15:56:22+01:00Tradice|

Advent je počátek liturgického roku a příprava i na Vánoce neboli příprava na narození Páně. Počátek adventu je datován někdy kolem 5. století n. l.  Z počátku bylo adventních neděl