Mrtvice neboli mozková příhoda vás, nebo vaše blízké může postihnout tak rychle, že se nebudete schopni ani vzpamatovat. Přichází totiž nečekaně při jakékoli činnosti v různé intenzitě, ale podstatou je, že v civilizovaných zemích je to druhá nejčastější příčina úmrtí a proto je důležité ji nepodceňovat.  I krátké zaváhání a mávnutí rukou nad neobvyklými příznaky může mít fatální následky.

Jak takovou mrtvici poznáme?

Příznaky mohou být velmi rozmanité. Od mírných, přes stav bezvědomí až po stav končící okamžitou smrtí.

Potíže mohou být tedy různé: ztráta vědomí, porucha hybnosti, poruchy citlivosti, zvracení, bolesti hlavy, dvojité vidění,

Pokud si nejste jisti, zda se jedná o mozkovou příhodu, pak požádejte postiženého, aby vyzkoušel tři věci, se kterými bude mít pravděpodobně problém:

  • nebude umět zformulovat jednoduchou větu
  • pokud předpaží, jedna z rukou bude mnohem méně ovladatelná než ta druhá
  • pokud se usměje, bude jeho úsměv nakřivo, protože jedna polovina obličeje bude neovladatelná

Proč a jak k mozkové příhodě dochází

V podstatě jde o akutní čili nenadálou příhodu, která je způsobena ucpáním některé z mozkových tepen. V důsledku toho dojde k nedostatečnému prokrvení příslušné části mozku.
Patří zde i tranzitorní ischemická ataka, neboli krátkodobý výpadek funkce některé z části mozku, který může trvat několik minut nebo hodin a posléze se sám zcela upraví.
Jiným druhem mozkové příhody je náhlé krvácení do mozku a tam se první příznaky mohou objevit až po delším čase.
Pokud se domníváte, že mozková příhoda postihuje ve většině spíše starší lidi, pak věřte, že se mýlíte. Zatímco dříve opravdu postihovala mladé lidi jen ve výjimečných případech, dnes nejsou mladí pacienti až tak vzácní. Za významné snížení věku pacientů může nezdravý životní styl, ke kterému patří nejen kouření a nevhodný způsob stravování, ale rovněž výrazné snížení pohybové aktivity a s tím související nadváha.

Další faktory přispívající k riziku vzniku této příhody

  • Ženy s poruchou srážlivosti krve, pokud berou hormonální antikoncepci.
  • Vysoký krevní tlak, tzn. 140/90 mm Hg a vyšší.
  • Cukrovka, protože bývá spojena s vysokým krevním tlakem, vysokou hladinou krevních tuků a případně i nadváhou.
  • Vysoká hladina cholesterolu.
  • Porucha srdečního rytmu a další nemoci srdce.
  • Nadměrná kontumace alkoholu.

Asi nejhorší je kumulace více faktorů u jedné osoby. Proto je hlavním způsobem léčby zásadní změna života a úprava životosprávy. Nejezděte výtahem, a pokud nespěcháte, jděte raději pěšky, jezděte na kole. Měřte si pravidelně krevní tlak, a je-li opakovaně zvýšený, řešte jej s vašim lékařem.


Piperin obsažený v pepři je účinný „požírač“ volných radikálů, které přispívají nejen ke vzniku řady onemocnění, ale současně i urychlují stárnutí a vedou k ateroskleróze, srdečnímu infarktu nebo mozkové mrtvici.