Mnohé z dětských nemocí se u nás i díky důslednému očkování podařilo vymýtit, z jiných se staly bezvýznamné nákazy a matky již nepláčou nad těžce nemocnými dětmi u jejich postýlek. Některé nemoci se k nám však znovu vracejí. Je to zřejmě způsobeno větší možnosti cestovat i do zemí, kde není lékařské péče na tak vysoké úrovni. Určitě se na tom ale podílí i velký pohyb přistěhovalců z celého světa k nám.
Maminky by tedy měli zvážit, zda děti nedat naočkovat. Kvalita současných očkovacích látek je ovšem téma na jiný článek.

Černý kašel – (pertussispertuse)

V minulých dobách šlo o smrtelnou nemoc, při které se dítě prakticky udusí. Je to vysoce infekční nemoc, která se přenáší bakteriemi (kapénková infekce). Na rozdíl od dospělých, kteří na tuto nemoc neumírají, pokud se nakazí kojenec, ve většině případů k úmrtí dojde. Dodnes ve světě na tuto nemoc umírají statisíce dětí, proto je u nás povinné očkování.
Nemoc se projevuje silným dráždivým kašlem, který může mít při nadechnutí až chrčivý zvuk (připomínající kohouta) a může následovat vykašlávání hlenu. Často jej provází i velmi vysoká teplota, která však u lehčích forem chybí. Nemoc má více stádií.

  1. Prvních asi 14 dní – kašel, který vypadá jako běžná viróza.
  2. Následuje asi 6 týdnů – záchvatovitý suchý kašel, kdy se při záchvatu nelze nadechnout a záchvat proto končívá zvracením. Záchvatů může být až desítka denně, nejčastěji v noci.
  3. Rekonvalescence.

Léčba se provádí antibiotiky, u dětí do dvou let se hned z kraje podávají protilátky, které omezí infekčnost a zabrání dalšímu rozvoji nemoci.
Možné komplikace: Pupeční kýla,  zápal plic, popraskané cévky v oku, nedokrvení mozku s případnými následky, při dlouhotrvajícím kašli bez nádechu.
Rady na závěr: Pozor na neočkované kojence. Těhotnou ženu a její plod nákaza nijak neohrožuje. Kdo prodělal černý kašel, je proti němu již imunní.

Záškrt

Další z infekčních onemocnění dýchacích cest, které postihující hlavně malé děti, pro které bývala kdysi smrtelná. Přenos nemoci je kapénkovou infekcí, kdy bakterie napadá ústní dutinu a horní cesty dýchací. Díky povinnému očkování získává člověk imunitu proti toxinům, které tato bakterie produkuje.
Nemoc se projevuje podobně jako angína, horečkoubolestí v krku, otokem krku případně dušností.
Zkušený lékař však v krku rozezná pablány, které se tam vytvořily, a při odebrání vzorků se přítomnost bakterie pozná. Protože se toxiny vyplavují do krve, lze je najít i při odběru krve a nemoc tak identifikovat i tímto způsobem. Záškrt se léčí antibiotiky a speciálními antitoxiny.
Komplikace: Toxin může poškodit srdeční svalovinu a tkáň ledvin.

Zarděnky – rubeola

Jde o známé virové onemocnění typicky dětského věku, které se vytratilo díky očkování.
Přenos probíhá kapénkovou infekcí a nemoc se projeví asi za 2 týdny po infikaci.
Z počátku se projevuje jako chřipka – horečka, kašel, únava a bolest celého těla. Potom se na obličeji objeví svědivá vyrážka, která se během pár dnů rozlije po celém těle. Nemoc lze rozpoznat i z krve díky protilátkám, které se objeví krátce po vzniku infekce.
Zarděnky jsou neléčitelné, odezní samy, pacient je infekční už před vznikem vyrážky a asi týden po jejím objevení.
Komplikace: Nebezpečné jsou zarděnky pro ženy v počátku těhotenství a jsou důvodem k potratu, protože nemoc může být přenesena na plod a vážně jej zdeformovat nejen fyzicky, ale i psychicky. Nemoc je závažná i pro starší lidi. Proto je u nás očkování proti zarděnkám povinné.

Spalničky (Morbilli)

Další z častých dětských nemocí minulosti, která se projevuje hlavně kožní vyrážkou, končila v minulosti i smrtí, a i tato nemoc byla u nás vymýcena díky očkování.
Je to virové onemocnění, přenosné jako kapénková infekce a může se vyskytovat i u dospělých.
Projevuje se nejdříve jako chřipka, protože se virus nejdříve množí v horních cestách dýchacích. Postupně se projevuje neurčitými chřipkovými příznaky – horečka, kašel, únava a rýma a může se připojit i zánět spojivek. Poté se od hlavy směrem dolů, po celém těle rozlijí načervenalé spalničkové vyrážky, které se shlukují do červených skvrn. Drobné skvrny se objeví i v dutině ústní. Infekci lze potvrdit i z krve. Bez komplikací se neléčí nijak, musí odeznít sama.
Komplikace: K potížím může dojít dětí trpících poruchou imunity, nebo špatně živených a nemoc pak probíhá mnohem hůře. Může dojít ke snadné infekci kůže, její zhnisání, které může přejít do otravy krve, která pacienta může usmrtit (nutno nasadit antibiotika). Možnost i komplikací jako je zánět středního ucha, případně zánět mozku.
 

Spála

Spála vzniká díky bakterii ze skupiny streptokoků, které produkují toxiny a způsobují vyrážky. Přenáší se kapénkovou infekcí, proto se obvykle začíná šířit v dýchacích cestách. Nejdříve se projevuje jako angína, horečka, bolesti v krku, únava. Potom se objeví rudá spálová vyrážka, která se objevuje na krku, v podpaží a na hrudi, odkud se postupně rozšíří i na obličej. Typický je i malinově zbarvený jazyk. Infekci lze zjistit i z odběru krve, nebo z výtěru z krku.
Pronikne-li infekce nějakým poraněním, nemusí k projevům angíny dojít.
Na spálu se nezískává imunita jejím proděláním a může se u stejného jedince opakovat několikrát, protože streptokoků, kteří způsobují spálu, je několik druhů. Imunitu tak získá vždy jen proti danému streptokoku. Očkování zatím neexistuje.
Léčba spály probíhá antibiotiky.
Komplikace: Zcela výjimečně může dojít k zánětu středního ucha, nebo imunitní porucha – revmatická horečka. Bez léčby penicilínem může dojít k poškození srdce, ledvin nebo k úmrtí.

Pravé neštovice

Infekce se šíří kapénkovou infekcí.
V minulosti na tuto nemoc umíralo velké procento nakažených a v minulých stoletích na ně zemřelo na ně stovky milionů lidi. Dnes jsou již úplně vymýceny díky plošnému očkování. Virus varioly asi existuje jen v biologických bankách, kde se uchovávají viry všech známých nemocí, zřejmě pro vojenské účely. Protože byly oficiálně vymýceny, bylo očkování zrušeno, přesto se však zvažuje, že se vyrobí nějaké množství vakcín – co kdyby.
 

Plané neštovice

Jsou velmi rozšířenou nemocí a můžou jí onemocnět i dospělé osoby, u kterých může mít těžší průběh. Infekce se šíří kapénkovou infekcí. Tato nemoc nijak nesouvisí s pravými neštovicemi.
Nemoc se projevuje vysokými horečkami a viditelnou, hodně svědivou vyrážkou, která může zhnisat a zanechat nepříjemné jizvy. Virus, který infekci způsobuje, zůstává v těle hostitele dál a kdykoli může znovu zaútočit, tentokrát ve formě pásového oparu.
Nákaza dítěte byla brána více méně s úlevou – „konečně“ a dělaly se záměrné návštěvy takto nemocných, aby se nákaza přenesla i na děti zdravé. Dnes existuje i na plané neštovice očkování. Léčí se klidem a případně potírání pudrem, aby vyrážka nesvědila, případně léky proti svědění.
Komplikace: pozor na infekci těhotných žen, kde může dojít k poškození plodu, zejména z počátku těhotenství.

Příušnice

Velmi nakažlivé onemocnění a šíří se kapénkami při mluvení, kašlání, nebo při kontaktu s předměty. Očkování bylo u nás zahájeno v roce 1987. Očkuje se mezi třináctým až osmnáctým měsícem po narození dítěte.
Při nakažení je inkubační doba kolem dvaceti dní.
Projevy: bolest hlavy, únava a vysoké teploty, zduření jedné (obě) slinné příušní žlázy, nebo podjazykové či podčelistní slinné žlázy.
Komplikace: zánět mozku, mozkových plen a možnost trvalých neurologických potíží, postižení slinivky břišní, trvalá, většinou jednostranná hluchota. U těhotné ženy hrozí potrat. U mužů zánět mužských pohlavních žláz, který může vést k neplodnosti.