Když mluvíš, tak jen opakuješ to co už víš. Když ale nasloucháš, můžeš se dozvědět spoustu nového.