Bylo-li ve světě skrze nějakého člověka trochu více lásky a dobroty, trochu více světla a pravdy, měl jeho život smysl!