Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera.