Jak budou vypadat vaše finance, když uděláte …..

Ocitnete se na křižovatce, zastavíte se v bodě, kdy se vám už nebude moc chtít řešit a zvelebovat to, na čem jste dlouho pracovali. Budete chtít sklízet, co jste zaseli a profitovat z toho, co jste v minulosti vykonali. Nebude se vám chtít překonávat překážky, které si budete působit hlavně svými vlastními negativními postoji a přehnanými požadavky. Budete chtít odpočívat, jenže pozitivní výsledky budou spíš ve vašich představách než o realitu. Nastane doba stagnace, přestože po každé sklizni je potřeba přemýšlet nad příští sklizní a začít pracovat, nebudete finančně nějak zvlášť pohybovat kupředu, pokud nezměníte svůj postoj k dané věci.
Půjde o období plné silných emocí, tápání a nejistoty, protože sami nebudete vědět jak dál. Půjde o disharmonický stav, protože sporů mezi rozumem a citem bude hodně. Budete vnitřně rozpolceni. Budete proto zbytečně riskovat, a pak budete zase chtít svá rozhodnutí vrátit zpět. Rozhodně byste měli poslechnout svůj rozum, ne city, zapomenout na minulost a ztráty s tím spojené. Vaše ego sice bude zraněno, ale pokuste se to vidět v širších souvislostech, není vždycky posvícení
Velmi pravděpodobně nakonec odhodíte masku a začnete cílevědomě jednat. Bude sice chtít jednat spravedlivě, ale nastavíte si vysoké požadavky, budete ke všemu hodně kritičtí, přestože víte, že byste neměli jednat z pozice síly. Dáma ukazuje na nejen silného, ale i dobrého rádce. Poslechnete-li tedy rozumné argumenty, nebudete-li propadat depresivním náladám a uchopíte-li celý problém s taktem, věc nakonec zdoláte.